Spread the love

Biofish Food Matrine

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD MATRINE bevat de waardevolle alkaloïden Matrine en Oxymatrine van de plant Sophora flavescens (Chinees “Ku Shen”), Deze bevorderen de gezondheid van onze vissen. De bescherming door de slijmhuid wordt gestimuleerd.

Voor meer informatie: Flyer BF MATRINE

Witte Stip infectie (Ichthyophthirius) bij aquariumvissen: behandeling met medicijn+visvoer

Bassleer Biofish Food Matrine verpakking
Diagram die laat zien hoe bassleer biofish food matrine de ziekte Ich weg haalt