Spread the love

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
BETTER TABS

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD BETTER TABS, het geschikte alternatief voor
voedingstabletten.

Elke aquariaan die ooit een voedsel in tabletvorm heeft gebruikt, weet het: je doet 1 – 2 tabletten in het aquarium. Deze liggen op één plek op de grond en worden door een paar vissen in beslag genomen. Een groot deel van de vissen die niet zo assertief zijn, kunnen niet bij het voer komen en lopen het risico niet goed te zijn gevoed.

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD BETTER TABS zinkt onmiddellijk, en verspreidt zich na enig tijd op de bodem, zodat het voedsel niet alleen door de sterkste vissen kan worden opgeëist.

dr-bassleer-biofish-food-better-tabs-SMALL

ZOET- EN ZEEWATER

Het geschikte alternatief
voor voedingstabletten